1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργαζομένων για Κατάρτιση & Πιστοποίηση

2019-12-16T12:03:36+02:0016 Δεκεμβρίου, 2019|Δελτία Τύπου|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ}.Για τον λόγο αυτό καλεί εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, για συμμετοχή σε δράσεις