Οριστικά Αποτελέσματα της 01/2021 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T17:50:31+02:0026 Νοεμβρίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Οριστικά Αποτελέσματα της 01/2021 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης ανά

Προσωρινά Αποτελέσματα της 01/2021 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T17:51:22+02:0017 Νοεμβρίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Προσωρινά Αποτελέσματα της 01/2021 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 10 Νοεμβρίου 2021

2022-03-12T17:58:36+02:0021 Οκτωβρίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει την Παράταση της Υποβολής Αιτήσεων της 01/2021 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Νέα Καταληκτική Ημερομηνία

Οριστικά Αποτελέσματα της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:01:43+02:005 Απριλίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Οριστικά Αποτελέσματα της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης ανά

Προσωρινά Αποτελέσματα της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:04:39+02:0026 Μαρτίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Προσωρινά Αποτελέσματα της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης ανά

Παράταση της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:05:23+02:0029 Ιανουαρίου, 2021|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει την Παράταση της Υποβολής Αιτήσεων της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Νέα Καταληκτική Ημερομηνία

Οριστικά Αποτελέσματα της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:07:44+02:0031 Δεκεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Οριστικά Αποτελέσματα της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης ανά

Προσωρινά Αποτελέσματα της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:08:36+02:0021 Δεκεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει τα Προσωρινά Αποτελέσματα της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με Υπεύθυνο Έργου

2022-03-12T18:11:48+02:0016 Νοεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με Υπεύθυνο Έργου της Πράξης:«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς ΠόρουςΟ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνειτα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 01/2020 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης

Παράταση της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων

2022-03-12T18:14:01+02:0027 Δεκεμβρίου, 2019|Ανακοινώσεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει την Παράταση της Υποβολής Αιτήσεων της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους. Καταληκτική Ημερομηνία

Go to Top