Φόρμα Αίτησης για Συμμετοχή

Αίτηση

Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης: 14 Φεβρουαρίου 2021 (23:59)
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 19 Φεβρουαρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η Υποβολή Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τη Προκήρυξη για Επιλογή Ωφελουμένων.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για επόμενη πρόσκληση συμπληρώστε τη ακόλουθη φόρμα.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης εδώ.