Φόρμα Αίτησης για Συμμετοχή

Αίτηση

Ολοκληρώθηκε η Υποβολή Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τη Προκήρυξη για Επιλογή Ωφελουμένων.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για επόμενη πρόσκληση συμπληρώστε τη ακόλουθη φόρμα.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης εδώ.

Προς διευκόλυνση των υποψήφιων ωφελουμένων η αποστολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο espa@psem.gr. Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία της 20/1/2020 για την αποστολή των δικαιολογητικών ισχύει και για την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ενημέρωσης