Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την υβριδική ημερίδα “Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των Εργαζομένων: Τα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ΠΣΕΜ”, την οποία παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες/ες –δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης- το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 στο ξενοδοχείο Αμαλία.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων», το οποίο υλοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σχετικά με το έργο μίλησαν ο κ. Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, Υπεύθυνος Έργου και η κ. Ντίνα Αθανασοπούλου, εκπρόσωπος του Αναδόχου της υλοποίησης των Υποέργων 2-6 του έργου. Στις ομιλίες τους παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υλοποιείται μέσω τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης εξ αποστάσεως, και υπογράμμισαν τη σημασία του τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον ίδιο τον ΠΣΕΜ.

Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις έννοιες του upskilling (αναβάθμισης δεξιοτήτων) και reskilling (επανεκπαίδευση) στην επαγγελματική εκπαίδευση και τόνισαν ότι η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων γίνεται πιο επιτακτική στις μέρες μας, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, που ήδη επηρεάζουν έντονα την αγορά εργασίας, όσον αφορά τόσο την απώλεια θέσεων εργασίας όσο και την αναδόμηση της ίδιας της εργασίας μέσω των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων, όπως επισημαίνεται και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Στις υπόλοιπες ομιλίες που αφορούσαν ζητήματα όπως η πυροπροστασία σε εξωτερικές όψεις και σκεπές κτιρίων, οι νέες τάσεις στα συστήματα στεγάνωσης καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια υπό το πρίσμα του Προγράμματος Ελλάδα 2.0, έγινε σύνδεση με την επιμόρφωση των εργαζομένων και τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης που υλοποιούνται.

Η Ταμίας του Συνδέσμου, κα Τατιάνα Γονέου, που είχε τον συντονισμό της εκδήλωσης, επεσήμανε ότι στόχος του ΠΣΕΜ είναι να πραγματοποιήσει και άλλες ημερίδες με θέματα που απασχολούν τα μέλη του, προσκαλώντας τα να στείλουν τις προτάσεις τους.