Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για το συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 πμ. Λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, στον σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/83254760479?pwd=VUlhSEFDRjJic2ZIa1dhWjQ4T1RiZz09

Πρόγραμμα εκδήλωσης

10:00-10:30 | Ενημέρωση για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης | Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, Υπεύθυνος έργου
10:30-11:00 | Η νέα Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικών και τι ισχύει -| Αντώνης Μαντωνανάκης, Μέλος ΠΣΕΜ
11:00-11:30 | Ενέργειες του συνδέσμου σχετικά με τις αυξήσεις του κόστους των μονωτικών υλικών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η ροή του προγράμματος ΕΚΟ| Αντώνης Ζαπο