ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


Εδώ αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν το έργο " ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΗΣ "

19/10/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου

Περισσότερα

02/07/2019

Διακύρηξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μονόσεων" κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012

Περισσότερα

Βρείτε μας