ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


Εδώ αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν το έργο " ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΗΣ "

19/10/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου

Περισσότερα

Βρείτε μας