ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα Δελτία Τύπου που αφορούν το πρόγραμμα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.


Βρείτε μας