Ενημέρωση


Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Για το σκοπό αυτό πέραν της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής τους από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.


Κατανομή Καταρτιζομένων


Το έργο είναι πανελλαδικής εμβέλειας και στοχεύει να καταρτίσει συνολικά 1.000 εργαζόμενους κατανεμημένους ανά περιφέρεια ως ακολούθως:

603

Εργαζόμενοι

στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

178

Εργαζόμενοι

στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης

153

Εργαζόμενοι

στη περιφέρεια Αττικής

39

Εργαζόμενοι

στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

27

Εργαζόμενοι

στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Βρείτε μας